•  Hotline: 0908530530
  •  Mail: info@thanhson.com.vn
Giá từ : đ
Đến : đ
Nichietsu-HD NVR-08ET/VN
2.420.000 VNĐ
Nichietsu-HD NVR-32ET/VN 2HDD
4.570.000 VNĐ
Nichietsu-HD NVR-32ET/VN 8HDD
9.270.000 VNĐ
Nichietsu-HD NVR-64EF/VN
71.730.000 VNĐ
NVR-16EF/1HDD ONVIF
2.820.000 VNĐ
NVR-16EF/2HDD ONVIF
3.070.000 VNĐ
-30%
Nichietsu-HD NVR-16FT/VN Chuẩn H265
1.785.000 VNĐ
-30%
Nichietsu-HD NVR-32FT/VN Chuẩn H265
2.492.000 VNĐ
DS-7104NI-Q1
Liên hệ
DS-7104NI-Q1/4P
Liên hệ
DS-7108NI-Q1
Liên hệ
DS-7108NI-Q1/8P
Liên hệ
DS-7104NI-Q1/M
Liên hệ

Đầu ghi IP